Vitoset käyvät Heurekassa

10.4 alkaen 5 lk. ovat menneet Heurekaan. Ensimmäiseksi Heurekaan lähti 5A , ja sen jälkeen 5B, 5C ja 5K.  Heurekassa oli mm. Planetario, Body worlds ja näyttely, jossa sai itse kokeille miten esim. Isaac Newtonin kolme lakia toimivat ja monta muuta kiinnostavaa.

Haastattelimme oppilaita, mistä näyttelyistä he tykkäsivät eniten: Planetariosta, Body Worldsista tai kokeilunäyttelystä. Ja näin mielipiteet jakaantuivat:

Planetario 60%

Body Worlds 20%

Kokeilunäyttely 20%

kokeilunäyttely

kokeilunäyttely

h2

Enemmän heurekasta ja Body Worldsista saat osotteesta www.heureka.fi/

Mainokset