Terveisiä oppilaskunnasta

Lauttasaaren ala-asteella toimii aktiivinen oppilaskunta. Oppilaskunnan ympäristötiimin jäsenet toimittivat hiljattain kaupungin johdolle adressin, jossa ilmaistiin huoli koulutilojen riittävyydestä. Aihe on puhututtanut pitkään lauttasaarelaisia, ja olemme iloisia, että myös lasten ääni on tässä asiassa saatu kuuluviin.

Kuudella oppilaskunnan hallituksen jäsenellä oli tänäkin vuonna mahdollisuus osallistua oppilaskuntapäiville. Mukana oli oman alueen 20 koulua. Oppilaskuntapäivillä ideoitiin draaman keinoin julkilausumavaihtoehtoja tälle lukuvuodelle. Koulujen edustajien kannanotot vaihtelivat opiskeluympäristön muutostoiveista opiskelumetodien vaihtelevuuteen, juoruilun ja pahaa puhumisen vastustamisesta erilaisuuden hyväksymiseen. Lauttasaaren oppilaat halusivat muutosta Wilma-merkintöihin kannanotolla ”Wilma-merkinnät reiluiksi ja kannustaviksi!”. Oppilaat harjoittelivat ja esittivät aiheesta pienoisnäytelmän, joka sai yleisön riemastuneen vastaanoton.
Kannanotoista äänestettiin, ja iloksemme Lauttasaaren ala-asteen kannanotto sai suurimman äänimäärän. Tämä tarkoittaa, että se muiden eniten ääniä saaneiden ehdotusten kanssa osallistuu oppilaiden julkilausumaäänestykseen vuoden vaihteessa. Eniten ääniä saaneesta kannanotosta tulee helsinkiläisten peruskoululaisten yhteinen julkilausuma, joka esitetään kaupungin johdolle Pormestarin oppilaskuntapäivillä maaliskuun tienoilla. Lopulliseen äänestykseen päässeet kannanotot filmattiin, ja ne on mahdollista katsoa äänestyksen yhteydessä Fronterissa. Fronteriin pääsee oppilaiden omilla tunnuksilla.

oppilaskunta

Oppilaskuntapäivillä esiteltiin Lauttasaaren koulun oppilaskunnan rakennetta ja toiminnan sisältöjä sekä saatiin uusia ideoita toisilta kouluilta. Lauttasaaren ala-asteella oppilaiden osallisuustoiminta on jaettu oppilaskunnan hallituksen ja tiimien kesken, jotta mahdollisimman moni oppilas saisi mahdollisuuden osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon. Loppupäivästä suunniteltiin oman koulun Ruuti-rahaäänestystä. Ruuti-raha on kaupungin oppilaskunnille osoittama raha, jonka käyttökohteesta oppilaat saavat itse päättää.

Oppilaskuntapäiviltä lähdettiin intoa puhkuen, ideoita pursuten kotia kohti kokemusreppu jälleen hieman täydempänä.

 

Minna

Mainokset