Lauttasaaren ala-asteen oppilaat Ylipormestarin oppilaskuntapäivillä Kaupungintalolla

Lauttasaaren ala-asteen oppilaskunnan edustajilla oli tänä vuonnakin mahdollisuus osallistua Kaupungintalolla järjestettäville Ylipormestarin oppilaskuntapäiville. Oppilaille avautui loistava tilaisuus nähdä, millainen valtuustosali on sekä miten valtuutettujen aloitteista keskustellaan ja äänestetään.

Ylipormestarin oppilaskuntapäivät on osa Helsingin kaupungin kouluille suunnattua Ruuti-menettelyä ja tapa saada oppilaiden ääni kuuluviin kaupungin ylintä johtoa myöten. Kaupungin koulujen oppilaskunnat olivat jo aiemmin syksyllä tehneet oman ehdotuksensa koulujen yhteisestä julkilausumasta. Lauttasaaren ala-asteen oppilaat tekivät julkilausumaehdotuksen Wilma-merkintöjen linjauksesta. Vuoden alussa toimitetussa esivaalissa ehdotus ei kuitenkaan päässyt Kaupungintalolla äänestettävien julkilausumaehdotusten joukkoon.

Eniten ääniä saaneet neljä julkilausumaa olivat 1.3. listalla, ja niistä äänestettiin ylipormestari Jussi Pajusen johdolla. Oppilaat halusivat ottaa kantaa oppimisympäristöjen siisteyteen, kiusaamiseen, yhtenäisiin sääntöihin ja tietotekniikkahankintoihin. Julkilausuman aiheesta vastaavat virkamiehet olivat paikalla esittämässä näkemyksensä oppilaille. Jokainen äänestyskohteena oleva julkilausuma viritti oppilaat vilkkaaseen keskusteluun. Joissakin kohdin Pajunen joutui rajaamaan puheenvuorojen määrää. Oppilaat olivat huolissaan muun muassa siitä, että tietotekniikkahankintojen yhteydessä saattaa unohtua se, etteivät oppilaat osaa automaattisesti käyttää tietotekniikkaa esimerkiksi tiedonhankintaan, vaikka ovatkin tottuneita käyttämään mitä erilaisimpia teknisiä laitteita. Oppilaat eivät myöskään haluaisi hylätä kirjaa tietolähteenä. Tietotekniikan hankkimiseen tulisi kuitenkin oppilaiden mielestä panostaa, ja julkilausuma saikin eniten ääniä. Toiseksi eniten ääniä sai julkilausuma siistimpien oppimisympäristöjen puolesta.

Oppilaskuntatoiminta Lauttasaaren ala-asteella on erityisen vilkasta nyt keväällä, kun oppilaiden mielipiteitä kuullaan esimerkiksi uusien koulutilojen suunnitteluvaiheessa Hedengrenin kiinteistöön. Samanaikaisesti oppilaat alkavat tehdä suunnitelmia jo olemassa olevien oppimisympäristöjen kohentamiseksi.

Teksti: Minna  M.

Jose, Joel, Elias ja Anna Elina tyytyväisinä päivän antiin

Jose, Joel, Elia
ja Anna Elina tyytyväisinä päivän antiin

 

Ylipormestari Jussi Pajunen johti kokousta opetusviraston edustajien kanssa

Ylipormestari Jussi Pajunen johti kokousta opetusviraston edustajien kanssa

 

Mainokset