Kummioppilaamme Francisca

PLAN INTERNATIONAL TIMOR LESTE

FRANCISCAN JA HÄNEN PERHEENSÄ TILANTEEN PÄIVITYS

Kiitos tuestanne Fanciscalle. Tänään haluamme kertoa lisää Franciscan elämästä ja projektista perheen asuinalueesta.

Tuettu lapsi: Francisca Gonzaga, 13 vuotta, jonka syntymäaika on nyt rekisteröity.
Asuinalue: Aileu

Tukija: Lauttasaaren ala-aste. Helsinki, Suomi.

Franciscan perheessä ei ole tapahtunut muutoksia.

Koulutus: Francisca käy ala-asteen koulua. Koulumatkaa kertyy noin 30 minuuttia. Hänen suosikkiaineet ovat matematiikka ja biologia.
Terveys: Francisca on saanut kaikki perusrokotukset. Perheen mukaan hän on ollut terve ja säästynyt vakavilta sairauksilta.
Lähinpään terveydenhuoltopisteeseen on matkaa noin 45 minuuttia.

Muutokset Franciscan asumisolosuhteissa
Koti: Perhe asuu nyt bambusta ja mudasta tehdyssä talossa, jossa on peltikatto ja maalattia.
Vesi ja jätehuolto: Nykyisin veden hankinta tapahtuu noin tunnin matkan päästä kotoa sijaitsevasta julkisesta, kiinteästä vesipisteestä. Se on selkeä edistys verrattuna aikaisempaan
vedenhankintapaikkaan.

Projektit
Franciscan perheen asuinalueen perheet ovat osallistuneet seuraaviin projekteihin:
– terveyskampanjoiden organisointiin ja tukemiseen
– opettajien koulutukseen
– aktiviteetit eri sukupuoliin liittyvien haasteiden tiedostamiseen ja ymmärtämiseen
– ammatillinen koulutus lapsille, jotka eivät jatka opintojansa
– aktiivinen tiedottaminen asioista, jotka suojaavat lapsia hyväksikäytöltä, riistolta ja laiminlyönneiltä.

Franciscaa ja hänen perhettään koskevan informaation on kerännyt ja laatinut: Plan henkilöstön jäsen: Domingos De Jesus Sarmento

Mainokset

Lauttasaaren ala-asteen oppilaat kaupungintalolla

ymp2

Keskiviikkona 23.9. Lauttasaaren ala-asteen ympäristöagentit: Olli Ojala 5.K, Alvar Aho 5.D, Anna Elina Nummikoski 5.B veivät adressin helsinkiläisille päättäjille. Aihe oli, mikäpä muu kun se, että Lauttasaaren tarvitaan lisää koulutiloja. Ympäristöagentit tekivät adressin adressit.com-sivustolle viime huhtikuussa ja 23.9. mennessä sen oli allekirjoittanut 1074 henkilöä. Adressi luovutettiin Helsingin kaupungintalolla tilaisuudessa, jossa oli paikalla edustaja jokaisesta Helsingin kaupunginvaltuuston valtuustoryhmästä – paikalla oli kymmenen poliitikkoa, myös Opetuslautakunnan puheenjohtaja Minerva Krohn. Päättäjät kuuntelivat keskittyneesti, mikä oli suuri ilo lapsille. Päättäjät myös vakuuttivat että tilaisuudella on merkitystä. Joten toivotaan että uusia koulu tiloja saadaan mahdollisimman pian käyttöön.

Anna-Elina 5B

ymp3ymp1