Kummioppilaamme Francisca

PLAN INTERNATIONAL TIMOR LESTE

FRANCISCAN JA HÄNEN PERHEENSÄ TILANTEEN PÄIVITYS

Kiitos tuestanne Fanciscalle. Tänään haluamme kertoa lisää Franciscan elämästä ja projektista perheen asuinalueesta.

Tuettu lapsi: Francisca Gonzaga, 13 vuotta, jonka syntymäaika on nyt rekisteröity.
Asuinalue: Aileu

Tukija: Lauttasaaren ala-aste. Helsinki, Suomi.

Franciscan perheessä ei ole tapahtunut muutoksia.

Koulutus: Francisca käy ala-asteen koulua. Koulumatkaa kertyy noin 30 minuuttia. Hänen suosikkiaineet ovat matematiikka ja biologia.
Terveys: Francisca on saanut kaikki perusrokotukset. Perheen mukaan hän on ollut terve ja säästynyt vakavilta sairauksilta.
Lähinpään terveydenhuoltopisteeseen on matkaa noin 45 minuuttia.

Muutokset Franciscan asumisolosuhteissa
Koti: Perhe asuu nyt bambusta ja mudasta tehdyssä talossa, jossa on peltikatto ja maalattia.
Vesi ja jätehuolto: Nykyisin veden hankinta tapahtuu noin tunnin matkan päästä kotoa sijaitsevasta julkisesta, kiinteästä vesipisteestä. Se on selkeä edistys verrattuna aikaisempaan
vedenhankintapaikkaan.

Projektit
Franciscan perheen asuinalueen perheet ovat osallistuneet seuraaviin projekteihin:
– terveyskampanjoiden organisointiin ja tukemiseen
– opettajien koulutukseen
– aktiviteetit eri sukupuoliin liittyvien haasteiden tiedostamiseen ja ymmärtämiseen
– ammatillinen koulutus lapsille, jotka eivät jatka opintojansa
– aktiivinen tiedottaminen asioista, jotka suojaavat lapsia hyväksikäytöltä, riistolta ja laiminlyönneiltä.

Franciscaa ja hänen perhettään koskevan informaation on kerännyt ja laatinut: Plan henkilöstön jäsen: Domingos De Jesus Sarmento

Mainokset